Total Parenteral beslenmede kullanılan solüsyonlar şunlardır;

  • Hipertonik Dextroz (% 20'lik Dextroz); kalori gereksinimini karşıla­mak için kullanılır. 1000 ml.sinde 680 kcal. bulunmaktadır. (Aynı miktardaki % 5'lik Dextroz 200 kalori vermektedir ve normal bir eriş­kinin günlük kalori gereksinimi 2500 kaloridir. Bu gereksinim ameli­yat sonrasında 3000, ciddi yanıklar ve sepsiste 10.000 kaloriye ka­dar çıkar.)
  • Aminoasit çözeltileri (Aminosteril I, Amino II, Nephramine, Hepat Amin, Troph Amine vb.) Protein sentezinin devam etmesi, bağışık­lık fonksiyonları ve yara iyileşmesi için gereklidir.
  • Lipid solüsyonları (%10-20'lik intralipos) Esansiyel yağ asitleri içe­rir ve kalori ihtiyacını tamamlayarak fazla sıvı yüklenmesini önler.

Bu solüsyonların hastanın gereksinimine göre karışımlarının yapıl­ması gerekir. Karışımlar hastane eczanesinde ya da kliniklerde ya­pılacaksa aseptik koşullara dikkat edilmesi gerekir. Mümkünse la-minar hava akımlı izole yerlerde hazırlanmalıdır. Böyle bir olanak yoksa solüsyonların ayrı setlerden ya da ayrı infüzyon pompalarına bağlanarak aynı kanüle ulaşması sağlanmalıdır.

Joomla Templates by Joomla51.com